Avverkning, återbeskogning och skogsvård

Rundvirke Skog har ett flertal aktiva avverkningsgrupper inom hela vårt verksamhetsområde från Mälardalen till norra Jämtland.

Vi erbjuder helhetslösningar till våra skogsägare där vi hjälper skogsägare med gallringar, slutavverkningar, plantering, markberedning och röjning. Förutom alla specialsortiment så tar vi i avverkningen även ut de vanliga sortimenten som timmer och massaved.

Avverkning

Rundvirke Skogs professionella entreprenörer har både maskiner avsedda för slutavverkningar och gallringar och utför jobbet med hög prestation och kvalitet. Våra entreprenörer står i direkt anslutning till oss så att vi kan ha ett bra samarbete och en effektiv avverkningsplanering. De håller sina maskiner i gott skick och utför löpande kalibrering för att de ska kunna genomföra ett bra jobb på din fastighet.

Markberedning och föryngring

Plantering är den vanligaste formen av åtgärd för att återbeskoga skogsmark efter en slutavverkning. Rundvirke Skog saluför plantor av högsta kvalitet från Svenska plantskolor. Du kan även anlita oss för dina planteringsuppdrag.

Naturlig föryngring under fröträd kan på rätt marker och med rätt åtgärder ge täta föryngringar och skapa förutsättningar för god virkeskvalité i framtiden.

Innan plantering bör en markberedning utföras. Det är även viktigt åtgärd när självföryngring används som återväxtåtgärd. Rundvirke Skog samordnar markberedningsobjekt så att du får en kostnadseffektiv markberedning.

Röjning

Röjning är en mycket viktig och lönsam åtgärd. Rundvirke Skog anlitar enbart certifierade skogsvårdsentreprenörer.

Sälja skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare