Samarbetsavtal

Alla skogsägare vill sköta sin skogsfastighet på bästa sätt. Möjligheten att ägna engagemang, tid och pengar åt sitt skogsbruk kan vara begränsade under vissa perioder i livet då livspusslet inte stämmer.

Vi på Rundvirke Skog erbjuder därför där att se över en din fastighet för att ge god rådgivning för avverkningar och skogsvård utifrån dina mål med ditt skogsbruk. Samarbetsavtalet skräddarsys till dina egna önskemål för att säkerställa att det passar med livssituation, intressen och målsättning.

Som privat skogsägare är du vår viktigaste råvaruleverantör och vi brinner för att göra ditt skogsägande lätt och enkelt.

Samarbetsavtalet vilar på ömsesidig nytta. Det är dina behov som är basen för utformningen av dokumentet. Du levererar ditt virke till oss och vi bistår dig med det du behöver i ditt skogsägande.

Du är prioriterad om något händer på din skog som ex stormskador. Rundvirkes samlade kompetens står till ditt förfogande. Vi träffas regelbundet för att planera framåt och stämmer av det som är utfört.

Kontakta din lokala virkesinköpare för mer information.

Virkesinköpare