Specialsortiment

Rundvirke Skog AB köper varje år stora volymer specialråvara, bl a stamblock, stolpar, octostolpar och stegslanor till ägarföretagens industrier. Dessa inköp sker över Svealand och Norrland som avverkningsuppdrag i Lokala virkesinköp samt i form av leveransvirke från bolag och skogsägarföreningar.

Att som skogsägare ta ut specialsortiment motiveras av att i rätt bestånd öka virkesvärdet på den avverkade volymen. Uttag av specialsortiment innebär också att varje fällt träd utnyttjas efter dess givna förutsättningar. Vår omfattande vidareförädling av sågbart klenvirke till Octostolpar är ett aktuellt exempel på detta.


Grovtimmer

Grova rot- eller mellanstockar av tall. Kvaliteten behöver vara medelgod. Lägst klass 3 men rakheten måste motsvara kraven i klass 1 – 3. Stockarna ska användas främst till fönsterkomponenter men även till byggtimmer och slipers.


Stamblock

Högkvalitativa rotstockar av tall avsedda för snickerier med höga kvalitetskrav så som tillverkning av fönster, dörrar, trappräcken, lister mm.


Furustolpar

Helstammar av tall som tas ur slutavverkningar för förädling till telefon- eller eltransmissions- stolpar.

Läs mer
file-pdfFurustolpar (PDF)


Octostolpar

Rak och sågbar tall i främst klena dimensioner, avsedda för tillverkning av åttkantiga stängselstolpar m.m.

Läs mer
file-pdfOctostolpar (PDF)


Stegslan

Ett klent gransortiment som apteras fram i gammal, senvuxen s.k. stavagranskog för att användas till stommar i trästegar.

Läs mer
file-pdfStegslan (PDF)


Björksågkubb

Rot och mellanstockar för tillverkning av t.ex. inredningsdetaljer, möbler och golv.