• Vi sätter
    stort värde
    på din skog

     

Rundvirke Skog förser alla bolag inom Rundvirke Industrier med högkvalitativ specialråvara. Vi söker långsiktiga samarbeten med dig som är skogsägare i Mellansverige och Norrland. Förutom virkesaffärer erbjuder vi tjänster inom det mesta som rör ditt skogsinnehav. Det kan handla om allt från hur man exempelvis gallrar till övrig skogsskötsel eller ekonomiska frågor kring detta.

När vi anlitas att avverka undersöker vi alltid om det finns några specialsortiment. Finns det mervärden besöker utsynaren skogsbeståndet för att kontrollera mått och kvalitet. Vi har högt satta krav på den råvara vi märker ut. Är skogen välskött kvalitetsskog så ökar det dess värde och lönsamhet.
Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.


Välkommen att kontakta din virkesinköpare

Våra virkesinköpare har alla gedigen erfarenhet av skog och stort personligt engagemang. Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera möjligheter med ditt bestånd.

Virkesinköpare


Vi hjälper dig med din skog

Vi erbjuder tjänster inom skogsrådgivning och skogsvård. Det kan handla om allt från hur du gallrar till ekonomi och skötsel. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

front_utsyning
Utsyning
Rundvirke Skog utsynar huvuddelen av den inköpta volymen specialsortiment som stolpar och stamblock.
Läs mer

fron_skogsbruksplan
Grön Skogsbruksplan
Planen är ett värdefullt underlag för ekonomisk planering och värdering.
Läs mer


Rådgivning
Vi har mer än 50 års erfarenhet av skogshantering.
Läs mer


Skogsvårdsservice
Plantering, markberedning, röjning… Vi kan hjälpa dig att samordna det din skog behöver för att må bra.
Läs mer


Specialsortiment – vår specialité

Rundvirke Skog AB köper varje år stora volymer specialsortiment, bl a stamblock, stolpar, octostolpar och stegslanor till ägarföretagens industrier. Att som skogsägare ta ut specialsortiment motiveras av att i rätt bestånd öka virkesvärdet på den avverkade volymen – varje fällt träd utnyttjas efter dess givna förutsättningar.

Specialsortiment


Välkommen att kontakta oss


Entreprenörsweb