Vi sätter stort värde på din skog

Rundvirke Skog förser alla bolag inom Rundvirke Industrier med högkvalitativ specialråvara. Vi söker långsiktiga samarbeten med dig som är skogsägare där vi förutom virkesaffärer erbjuder tjänster inom det mesta som rör ditt skogsinnehav. Det kan handla om allt från skogsskötsel till ekonomiska frågor.

Sälja skog

Är du i stånd att sälja eller överlåta skog? Välkommen att kontakta någon av våra lokala virkesinköpare för att få hjälp med värdering och utsyning.

Kontakta virkesinköpare

Mesta möjliga värde av din skog

Innan avverkning undersöker en av våra virkesutsynare om det finns några specialsortiment. Detta för att skogsägarens skog skall tas till vara på bästa möjliga ekonomiska sätt.

Läs mer om specialsortiment

Skogsbrukstjänster

Rundvirke Skog är ett fullserviceföretag med stor samlad erfarenhet och skoglig kompetens. Det gör att vi kan erbjuda en rad olika skogsbrukstjänster såsom skoglig och ekonomisk rådgivning, serviceavtal, skogsvård, vägbyggnationer, certifiering av fastighet, grön skogsbruksplan, inventeringsarbete samt utsyning av specialsortiment.

Läs mer om våra tjänster

Sälja och förvalta skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare

Entreprenörswebben

Här loggar du in till vår Entreprenörswebb

Entreprenörswebb