Tjänster

Välskött skog lönar sig!

Rundvirke Skog är ett fullserviceföretag med stor samlad erfarenhet och skoglig kompetens. Det gör att vi kan erbjuda en rad olika skogsbrukstjänster såsom skogs och ekonomirådgivning, skogsvård, gröna skogsbruksplaner och inventeringsarbete samt utsyning av specialsortiment. Inte minst kan du läsa om våra skötselråd kring värdeskapande kvalitetsskogsskötsel. Sköter du skogen inriktad mot kvalitet skapar du en framtidsskog med stora valmöjligheter när det är dags att avverka.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt.

Kontakta oss för rådgivning.

  • Skogsvård
  • Avverkning
  • Utsyning
  • Vägbyggnation
  • Certifiering
  • Fastighetsköp och överlåtelser
  • Ekonomi

utsyning

Utsyning

Rundvirke Skog utsynar huvuddelen av den inköpta volymen specialsortiment som stolpar och stamblock.
Läs mer

Grön Skogsbruksplan

Planen är ett värdefullt underlag för ekonomisk planering och värdering, samt ett bra underlag för dina kontakter med virkesinköpare och rådgivare.
Läs mer

Serviceavtal

Vi har mer än 50 års erfarenhet av skogshantering.
Läs mer

Avverkning och skogsvård

Plantering, markberedning, röjning… Vi kan hjälpa dig att samordna det din skog behöver för att må bra.
Läs mer