Övriga tjänster

Rundvirke Skog har en bred skoglig bas och erbjuder även följande tjänster:

  • Rådgivning kring och byggande av skogsbilvägar
  • Skogsdikning
  • Rådgivning kring generationsväxling
  • Certifiering av skogsfastigheter
  • Fastighetsköp
  • Mer mera

Sälja skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare