Serviceavtal

Näst intill alla skogsägare vill sköta sin skogsfastighet på bästa sätt. Dock så kan en skogsägares möjligheter att ägna engagemang, tid och pengar åt sitt skogsbruk vara begränsade under vissa perioder i livet då livspusslet inte stämmer.

Vi på Rundvirke Skog erbjuder därför lösningar där vi tar på oss ansvaret att se över en skogsägares fastighet för att ge god rådgivning för avverkningar och skogsvård utifrån skogsägarens mål med sitt skogsbruk. Serviceavtalet skräddarsys till varje skogsägares egna önskemål för att säkerställa att det passar med livssituation, intressen och målsättning.

Med detta upplägg kan vi som förvaltare exempelvis skapa en grön skogsbruksplan och kontinuerligt hålla den uppdaterad, genomföra skadeinventering vid storm, prioritera dig som skogsägare vid virkesavsättning, hjälpa med likviditetsanalyser, ha kontinuerliga avstämningar och mycket mer.

Ta kontakt med en av våra virkesköpare för att sätta ihop ett skräddarsytt serviceavtal.