Skogsvårdsservice

Plantering

Plantering är den vanligaste formen av åtgärd för att återbeskoga skogsmark efter en slutavverkning. Rundvirke Skog saluför plantor av högsta kvalitet från Svenska Skogsplantor och SCA Bogrundet. Du kan även anlita oss för Dina planteringsuppdrag

Markberedning

Vid plantering skall markberedning alltid utföras, men är viktigt även när självföryngring används som återväxtåtgärd. Rundvirke Skog samordnar markberedningsobjekt så att Du får en kostnadseffektiv markberedning

Röjning

Röjning är en mycket viktig och lönsam åtgärd. Rundvirke Skog anlitar enbart erfarna och effektiva skogsvårds-entreprenörer med s.k. grönt kort.

 

Kontakta oss för information och prisuppgift