Betalning och skogslikvider

Betalning och skogslikvider

Betalning av leveransvirke sker 30 dagar efter virket inmätts och avräknats. Säljer man en avverkningsrätt är det viktigt att utbetalningen optimeras utifrån skogsägarens skattesituation. Genom att upprätta en betalningsplan för minst två kalenderår ges möjligheten till ett skattemässigt uppskov av skogslikviden. Det är ett bra sätt att jämna ut inkomsterna från skogen och dessutom en stor fördel då vi lämnar ränta på innestående medel. Räntan vi lämnar överstiger eller ligger lägst i nivå med skogskontoräntan och justeras halvårsvis. Vid avverkningsuppdrag kan under vissa omständigheter förskotter betalas ut. Kontakta din virkesinköpare för mera information

 

Kontakta din virkesinköpare