Alla nyheter 22 January 2024

Varmt välkomna till oss, Bergslagsgallring AB

Vi är glada att kunna berätta att vi den 2 januari 2024 genomförde en affär där Rundvirke Skog förvärvade företaget Bergslagsgallring AB, ett skogsbruksföretag som erbjuder skogliga tjänster till större och mindre skogsägare i Mälardalen.

Bergslagsgallring och Rundvirke Skog kompletterar varandra väl, och tillsammans vill vi växa genom att dra nytta av varandras styrkor. Bergslagsgallring har ett starkt varumärke och erbjudande inom förvaltningstjänster – och vi inom Rundvirke Industrier har en bas av industrier för förädling av specialsortiment som ledningsstolpar, stamblock och slipers.

– Med den här affären skapar vi förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan på förvaltningstjänster, säger Fredrik Granath, VD hos Rundvirke Skog, och det geografiska verksamhetsområdet ger goda förutsättningar för båda företagens fortsatta utveckling. Vi är väldigt glada över den kompetens som finns hos personalen och entreprenörer i verksamheten.

Bergslagsgallring har sin bas i Hässle utanför Köping och blir ett dotterbolag till Rundvirke Skog. Båda bolagen är inne i en expansiv fas med hög tillväxt de senaste åren.

– Vi ser Mälardalen som ett bra område för anskaffning av specialsortiment som kraftledningsstolpar och slipers, säger Emma Karlsson Lindbo, koncernchef hos Rundvirke Industrier.

– Jag har sedan en tid sökt en bra partner för att kunna utveckla bolaget. Med Rundvirke Skog som ägare kan vi ta nästa steg i utvecklingen av Bergslagsgallring, säger Kent Fredriksson som är tidigare ägare och som nu tillträder som VD.

– Tillsammans kan vi skapa ett starkt erbjudande till skogsägare, samtidigt som vi skapar förutsättning att hitta de eftertraktade specialsortimenten som vi på Rundvirke Skog söker – vilket ger skogsägaren ett högre värde vid avverkningen, säger Fredrik.

Välkommen till oss, Bergslagsgallring!

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du uppgifter till din lokala skogliga rådgivare.