Alla nyheter 20 April 2023

Säg hej till Håkan Bransell – virkesutsynare på Rundvirke Skog

Håkan Bransell har jobbat på Rundvirke Skog sedan 1987 och är en av de som jobbat längst i företaget, med livslång erfarenhet från skogen med sig i bagaget.

Är det ett tecken på att man trivs på jobbet?

– Ja… eller att de inte blir av med en, säger Håkan med ett skratt.

Håkan arbetar som virkesutsynare i skogarna i Gästrikland och södra Hälsingland. Han har jobbat i skogen i hela sitt liv, och har på nära håll fått följa utvecklingen inom skogsbruket. 

– Jag började som huggare 1981. Det var just där i början av 80-talet som fler och fler maskiner gjorde intåg. Men det var fortfarande en hel del manuellt arbete. Sedan kom engreppsskördarna som ju gör hela jobbet; griper, fäller, kvistar och kapar träden.

Sedan 1987 jobbar Håkan som virkesutsynare åt Rundvirke Skog, en yrkesroll som innebär att leta ut specialsortimenten ur avverkningarna, främst stolpar och stamblock.

– Stolparna t ex, de blir till telefonstolpar och kraftledningsstolpar, som vi märker ut på rot. Vi skriver helt enkelt längden i hur lång stolpen ska bli, sen kapar skördaren den längden vi har skrivit.

Under en vanlig dag på jobbet orienterar sig Håkan med hjälp av karta där det står utmärkt vilket avverkningsområde där specialsortiment ska utsynas.

– Området är utsnitslat, så då får jag helt enkelt orientera mig dit med hjälp av kartan. Sen gör man det bästa av den skogen helt enkelt. När jag kommer hem för jag in uppgifterna i en s k utsyningsrapport och skickar ett protokoll till köparen samt även till åkeriet, som behöver få reda på kubik och längd på stolparna som ska transporteras.

– Jag jobbar för det mesta själv, vi är ju ganska utspridda vi virkesutsynare. Dels synar jag åt vår egen avverkningsorganisation, Rundvirke Skog, och dels synar jag åt externa aktörer som vi gör virkesbyten med.  

Att skogen är en livsstil för Håkan råder det ingen tvekan om, och skogen är också ett stort fritidsintresse eftersom Håkan äger ett eget litet skogsskifte nära hemmet i Västby utanför Holmsveden.

– Man är ju lite nördig, och många gånger efter att man har jobbat en dag på ordinarie jobb så kan man gå ut i sin egen skog och koppla av på ett annat vis. Det bästa med skogen är att den aldrig tar slut! Det är ju en förnyelsebar resurs. Många kanske ser ett hygge och tänker att ”nu är det slut” men det växer ju upp igen – det är det som är det fina med det hela. Det är liksom ingen grusgrop man gräver, utan det kommer ju igen.


Det bästa med skogen är att den aldrig tar slut.
Det är en förnyelsebar process.

Håkan Bransell

Fritid innebär också mycket jakt. Håkan har jagat med sin far sedan 10-årsåldern, och har haft jakthundar hela livet.

– Dessutom är jag intresserad av sport. Jag har spelat lite fotboll i yngre dagar, men numera är det väl mest att man tittar på sport…

Det är roligt att kunna öka värdet för skogsägaren.

Håkan Bransell

– Det som driver mig i arbetet är att hitta de här specialsortimenten ur en avverkning, exempelvis stamblock och stolpar, som ger ett ökat netto. Det är roligt att kunna öka värdet för skogsägaren!

– Jag trivs väldigt bra på Rundvirke Skog. Min bild av företaget är att vi förädlar skogen. Det är dessutom en familjär stämning i företaget, trots att vi blivit så mycket större nu. Skogsavdelningen har ökat oerhört sedan jag började 1987. Vi har spridit ut oss både geografiskt och antalsmässigt, men känslan är fortfarande att det är en tight organisation. Det som får mig att trivas är kopplat mycket till det egna ansvaret, jag lägger upp jobbet i princip helt själv – det är en frihet.

– Bra att tänka på för skogsägare, ur mitt perspektiv, är att sköta sina skogar från början med naturlig föryngring där det går, för övrigt med plantering, röjning och gallring flera gånger för att få fram kvalitetsskog. Som skogsägare behöver man en hel del kunskap om löpande skötsel. Har man inte den kunskapen så finns vi här. Många skogsägare väljer att ta hjälp idag, man kanske inte ens bor i trakterna av sin skog. Då kan det kännas tryggt att vi kan bistå.

– Nu är man lite trött på vintern. Maj har blivit en favoritmånad för mig, då är jag ute mycket i min egen skog och röjer en hel del. Den här grönskan, när man ser att det börjar växa – det tycker jag är härligt!

Vill du komma i kontakt med Håkan?
Du når honom på 070-205 31 22 eller hakan.bransell@rundvirkeskog.se
Här hittar du också kontaktuppgifter till alla våra virkesinköpare/virkesutsynare.