Alla nyheter 19 augusti 2022

Kundcase: ”Som skogsägare blir jag aldrig fullärd”

När Joel Krantz var liten älskade han att hjälpa sina morföräldrar med deras gård och tillhörande skog. Nu är allt hans sedan länge och i samarbete med Rundvirke Skog utvecklar han sitt skogsbruk till att bli mer hållbart och lönsamt.

Namn: Joel Krantz
Titel: Ekobonde 
Ort: Venås i Hälsingland
Skogsareal: Drygt 150 hektar

– Det finns så mycket att lära sig om skogen och hur den ska skötas på bästa sätt. Jag strävar efter mångfald och tillsammans med min kontakt på Rundvirke Skog hittar vi bra och hållbara lösningar. Ibland bromsar han mig och ibland ligger han på för att vi ska få fram en så värdefull skog som möjligt sett ur alla aspekter, säger Joel Krantz, skogsägare och ekobonde på Venås Gård utanför Delsbo i Hälsingland.

Joel förvärvade gården och skogen av sina morföräldrar år 2007 – ett beslut som han aldrig ångrat. 
– I hela mitt liv har jag velat jobba på gården. Även skogsbruket lockade mig eftersom det hörde till gården och gav en helhet till allting. Jag brukade ofta följa med mormor och morfar för att sätta plant när jag var barn och när jag blev lite äldre hjälpte jag också till med huggningen, berättar han.

Idag driver Joel gården tillsammans med sin fru Anna-Karin, där de föder upp lamm och nötkreatur för köttproduktion. Gården är ekologiskt certifierad och en stor del av köttet säljer de hemifrån i köttlådor. När det gäller skogen utför de en stor del av skötseln på egen hand och har till exempel ägnat mycket tid åt att röja upp åkermark som vuxit igen, för att skapa plats för djuren och bevara den biologiska mångfalden. 
– Naturbetesmarker tillhör våra mest artrika marker. För att behålla mångfalden av växter och djur behöver de betas. Betesdjuren bidrar också till att hålla landskapet öppet, säger Joel.

Samarbetet med Rundvirke Skog har pågått under flera år och Joel har inga tankar på att avsluta det.
– Det fungerar väldigt bra. De är lyhörda för mina behov och önskemål, samtidigt som de ser till att jag får bra betalt för mitt virke. De är också väldigt bra på att plocka ut specialsortiment. De får ut mycket mer ”pinnar” på ett träd än andra bolag, säger han.

En annan anledning till att Joel uppskattar Rundvirke Skog är att de värnar om företagen som finns lokalt.
– Vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om landsbygden. Därför känns det bra att samarbeta med ett företag som skapar arbetstillfällen för lokala entreprenörer och maskinförare, avslutar han.