Alla nyheter 24 July 2022

Kundcase: ”Man ska göra det man är bra på”

Foto: Elsa Blomberg

Peter Eriksson har varit kund till Rundvirke Skog sedan 2010. Som nybliven skogsägare var det viktigt för honom att hitta en samarbetspartner med god kunskap och erfarenhet av skogsbruk.

Peter och hans fru Irene driver Östergårdens Lantbruk i Forsa utanför Hudiksvall. När paret köpte gården av Peters föräldrar fick de även tillgång till en skogsfastighet om 121 hektar.

– Jag hade egentligen inga planer på att bli skogsägare, men idag är jag väldigt tacksam över vår skog och dess värde. Förutom att skogen är en lönsam och långsiktig investering ger den mig som lantbrukare en ekonomisk trygghet, förklarar Peter. 

”Man ska göra det man är bra på”

Som ny i rollen som skogsägare såg Peter värdet av att samarbete med en aktör som kan erbjuda rådgivning och stöd. 

– Jag har en kollega som brukar säga att man ska göra det man är bra på. Han är en väldigt framgångsrik lantbrukare som inte försöker sig på det han inte kan och lite så tänker jag kring mitt skogsägande. Därför koncentrerar jag mig på lantbruket och tar hjälp av Rundvirke Skog när det handlar om att vårda och få avkastning från skogen.

Sedan samarbetet inleddes har vi på Rundvirke Skog hjälpt Peter att planera olika skogsåtgärder som avverkning, röjning och plantering. Vi har även tagit fram skogsbruksplaner och varit honom behjälplig i olika försäkringsärenden. 

– Det bästa med Rundvirke Skog är att de har stor förståelse för min situation som skogsägare och finns tillgängliga för att besvara mina frågor och funderingar. Som kund till företaget kan jag lita på att jag får god hjälp och avlastning i alla delar av mitt skogsbruk. 

Någon att luta sig mot vid oförutsedda händelser

Vidare förklarar Peter att Rundvirke Skog även har varit till stor hjälp i ärenden vid oförutsedda händelser.

–  För några år sedan blev ett av mina skogsbestånd rejält skadat av en storm. Det var en stor besvikelse eftersom det handlade om väldigt fina tallar av yppersta kvalitet. Då fick jag hjälp av Rundvirke Skog att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna. De tog hand om ärendet fullt ut och jag fick ut mina försäkringspengar utan att jag behövde lägga ner allt för mycket tid.

Med jämna mellanrum inventerar Peter sina skogsbestånd tillsammans med vår virkesinköpare Anders Jonsson för att se över möjligheter och planera kommande skogsåtgärder.

– När man omger sig av människor som har de rätta maskinerna och helhetssynen på skogsarbete ger det tillgång till såväl kunskap, teknik och erfarenhet. Under åren har Anders lärt mig att se värdet i skogen och förstå poängen med specialsortiment. Vi är ett bra team jag och Anders, avslutar Peter.