Skogsbilvägar

Skogsbilvägar

Att bygga skogsbilvägar är en åtgärd som i de flesta fall är en bra investering i fastigheten. Rätt dragen genom terrängen så spar den pengar oavsett vilka skogliga åtgärder man gör på en fastighet. Det kan vara inbesparade skotningskostnader (kostnaden för utkörning av virket från skog till bilväg) och bättre åtkomst vid skogsvårdsarbeten. Men framför allt kan man göra avverkningstrakter tillgängliga för barmarksavverkning som ofta premieras när man säljer ett avverkningsuppdrag.
En väg underlättar också tillsynen av fastigheten. Man bör dock vara uppmärksam på vilka lagar och regler som gäller vid byggande av skogsbilvägar. Även själva dragningen av vägen är viktig så att den gör mest nytta och blir kostnadseffektiv samt är tillgänglig inom det område som är tänkt att vägen ska betjäna. Detta område kallas båtnadsområde. Det kan även vara aktuellt att samverka med grannarna i ett vägprojekt.
Prata med din virkesinköpare hos Rundvirke Skog så får du råd och hjälp i vägfrågan.