Avverkning och skogsvård

Rundvirke Skog har ett flertal aktiva avverkningsgrupper inom hela vårt verksamhetsområde från Mälardalen till norra Jämtland. Vi erbjuder helhetslösningar till våra skogsägare där vi hjälper skogsägare med gallringar, slutavverkningar, plantering, markberedning och röjning. Förutom alla specialsortiment så tar vi i avverkningen även ut de vanliga sortimenten som timmer och massaved.

Avverkning

Rundvirke Skogs professionella entreprenörer har båda maskiner avsedda för slutavverkningar och gallringar och utför jobbet med hög prestation och god kvalitet. Våra entreprenörer står i direkt anslutning till oss så att vi kan ha ett bra samarbete och en effektiv avverkningsplanering. De håller sina maskiner i gott skick och utför löpande kalibrering för att de ska kunna genomföra ett bra jobb på din fastighet.

Plantering

Plantering är den vanligaste formen av åtgärd för att återbeskoga skogsmark efter en slutavverkning. Rundvirke Skog saluför plantor av högsta kvalitet från Svenska Skogsplantor och SCA Bogrundet. Du kan även anlita oss för Dina planteringsuppdrag

Markberedning

Vid plantering bör i de flesta fall markberedning utföras, men det är även viktigt när självföryngring används som återväxtåtgärd. Rundvirke Skog samordnar markberedningsobjekt så att Du får en kostnadseffektiv markberedning.

Röjning

Röjning är en mycket viktig och lönsam åtgärd. Rundvirke Skog anlitar enbart erfarna och effektiva skogsvårds-entreprenörer med s.k. grönt kort.

Kontakta oss för information och prisuppgift