Nyhetsbrev november 2021

Vi blickar tillbaka på året som gått för hela koncernen och spanar framåt mot 2022 vad det gäller investeringar och nya specialsortiment.

Läs hela nyhetsbrevet här