Konventionella sortiment

Konventionella sortiment

Övriga timmer och fibersortiment uttas tillsammans med specialsortiment i alla avverkningsrätter som vi köper av skogsägare. Gäller det leveransvirke handlar vi med de flesta förekommande sortimenten. Timmer och massaved utgör ofta basen i avverkningsarbetet och köps till marknadsmässiga prislistor.

För att optimera avverkningsnettot kompletteras dessa sortiment med uttag av olika specialsortiment. Det gör oss unika i att förädla trädens egenskaper till en mängd olika användningsområden.

Angående de olika sortimentens leveransbestämmelser se aktuella marknadsprislistor

Barrsågtimmer

Det traditionella sågtimmersortimentet som apteras av tall och gran. Tas ut över hela verksamhetsområdet och säljs till lokala sågverk som förädlar virket till sågade trävaror.

Barrsågkubb

Ett klentimmersortiment av tall och gran som apteras i standardlängder. Lämpligt uttag i såväl gallring som slutavverkning. Tas normalt ut i Hälsingland och Gästrikland samt i delar av Dalarna. Kubben förädlas i huvudsak till byggändamål t ex byggreglar.

Klentimmer

Ett klentimmersortiment av tall som apteras i standardlängd 43 dm och diameter 13-21cm. Lämpligt uttag i såväl gallring som slutavverkning. Tas normalt ut i Dalarna. Sortimentet försågas till konstruktionsvirke och golvråvara.

Massaved

Det traditionella sortimentet för de dimensioner och kvaliteter som inte lämpar sig för specialsortiment eller sågbara sortiment. Tas ut över hela verksamhetsområdet. Alla barrträdslag samt björk kan apteras som massaved. Används i massaindustrin där man framställer avsalumassa för papper och kartongtillverkning.

Energisortiment

Sortiment av stamved eller toppar/grenar ämnat för flisning till biobränsle. Bränsleved (rötved) tas ut i hela köpområdet. Veden förbränns och ger värme i lokala fjärrvärmeanläggningar.